Succesvoller door samenwerking

Dorothé Lamers richt zich op het verbeteren van samenwerking binnen en tussen organisaties.
Het is haar overtuiging dat daarmee organisaties succesvoller zijn in het realiseren van hun missie. Oprechte interesse in die organisaties – wat ze doen, waarom en hoe – zorgt voor de betrokkenheid die nodig is om treffende en bruikbare analyses te maken. Daarbij heeft ze oog voor de talenten van mensen. Door die optimaal te benutten laat ze teams (Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en Directie) prettiger en effectiever functioneren. Organisaties, bedrijven en bestuurders plukken daar de vruchten van.

Bestuurlijke vraagstukken

Opleiding en jarenlange ervaring hebben Dorothé tot een absolute expert gemaakt op het gebied van samenwerking. Voor verfrissende inzichten, daadkrachtige ondersteuning en waardevol advies gaat zij vruchtbare en duurzame zakelijke relaties aan met opdrachtgevers. Bestuurlijke vraagstukken – van individuele begeleiding, teamevaluaties tot en met processturing bij fusies – worden in kaart gebracht, vlotgetrokken en opgelost dankzij haar professionele en persoonlijke aanpak.

Transparantie en vertrouwen

Dorothé werkt graag toe naar een werkomgeving waar transparantie en vertrouwen de boventoon voeren. Ze helpt onderlinge interactie te stroomlijnen en richt zich in het bijzonder op de procesmatige kant: het vormen en begeleiden van teams. Daarbij speelt bewustwording een belangrijke rol. De mate waarin organisaties, teams en eindverantwoordelijken succesvol zijn wordt voor een belangrijk deel bepaald door inzicht in eigen kwaliteiten. Het is in haar optiek een key-element bij het oplossen en voorkomen van diverse problemen.

Hoge kwaliteit, resultaatgericht

Heeft u behoefte aan een oriënterend gesprek en een onafhankelijke blik op een actueel bestuurlijk vraagstuk?
Neem contact op
Top