Privacyverklaring

Dit is het register van Dorothé Lamers voor het bedrijf Dorothe Lamers Advies in Governance gevestigd op het adres Veerstraat 1, 6634 AE Batenburg met KvK nummer: 16078087 Bovengenoemde persoon is uw aanspreekpunt voor vragen en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens. U kunt hiervoor bellen naar 0651342816 of mailen naar: dorothe@lamersmetpartners.nl

Het register wordt up-to-date gehouden en aan iedereen openbaar gesteld via de website https://www.dorothelamers.nl

Uitleg verwerking persoonsgegevens

Specifieke doelen waarvoor deze onderneming persoonsgegevens verwerkt:

 • Werving personeel
 • Linkedin Advertising
 • Aanbieden persoonlijk advies / coaching
 • Uitvoering diensten op locatie
 • Klantcontact
 • Aansturen samenwerkingspartners

Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt uit de volgende categorieën:

 • Clienten
 • Klanten
 • Prospects (potentiële klanten)

Welke gegevens?

 • Naam Adres Woonplaats
 • BSN
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Geestelijke gesteldheid en/of problemen
 • Lichamelijke conditie en/of letsel
 • Bedrijf- en/of persoonlijke geheimen
 • Fotomateriaal
 • Assessments

Tot wanneer?

Verzamelde gegevens worden bewaard voor een periode van drie jaar of zolang u klant blijft.

Met wie worden gegevens gedeeld?
Met de volgende ontvangers worden persoonsgegevens gedeeld:


Beveiliging persoonsgegevens

De beveiliging van persoonsgegevens is een serieuze zaak. Daarom zijn de volgende maatregelen getroffen.

Technische maatregelen waarmee de persoonsgegevens beveiligd worden:

 •  Https-verbinding
 • 2 stapverificatie mail
 • Antivirussoftware op alle verbonden apparaten (mobiel, laptop)
 • Persoonlijke wachtwoorden per werknemer en/of klant
 • Wachtwoordenkluis
 • Digitale back-ups online
 • Archiefkast met slot
 • Gebruik van fysieke papiervernietiger
 • Beveiligings van bedrijfslocatie met politiekeurmerk slot.

Organisatorische maatregelen waarmee de beveiliging actief nageleefd wordt:

 • Verantwoording en vastlegging per verwerking van de persoonsgegevens
 • Protocol voor verwijderen oude persoonsgegevens
 • Geheimhoudings- en verwerkersovereenkomsten
 • Protocol voor de afhandeling van datalekken en beveiligingsincidenten
 • Maandelijks veranderende wachtwoorden
 • Bevorderen van beveiligingsbewustzijn bij bestaande en nieuwe medewerkers
 • Minimaliseren benodigde persoonsgegevens
 • Minimaliseren aantal betrokken personen voor toegang tot specifieke persoonsgegevens

Verantwoordingsplicht verwerking persoonsgegevens

Waarom worden gegevens vastgelegd?                   
Om mensen te coachen, evaluaties te doen, fusies te begeleiden, samenwerkingsconstructies te maken of voor strategisch advies.

Dit is waarvoor de verwerking van persoonsgegevens op deze manier gebeurt:
De gevraagde gegevens zijn nodig om het werk te kunnen uitvoeren of voor het samenwerken met andere professionals.

Zo blijft het gebruik geminimaliseerd:
Informatie wordt alleen gedeeld met partijen wanneer dit relevant en noodzakelijk is.

Dit zijn de privacy risico’s voor de betrokkenen:
Diensten waarvan data lekt & Oudere geprinte documenten die niet volgens protocol worden vernietigd.

Op de volgende manier geef je als klant toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens

Op de website https://www.dorothelamers.nl :

 • Op de website is een aparte pagina die toelichting geeft op het privacy beleid en/of register verwerking persoonsgegevens
 • Bij contactformulieren moet je eerst een checkbox aanvinken voor akkoord met verwijzing naar privacy beleid en/of register verwerking persoonsgegevens
 • Via footer op website vermelding van AVG conform werken en link naar privacy beleid en/of register verwerking persoonsgegevens


Bij klantcontact:

 • Bij het tekenen van een klantovereenkomst word verwezen naar het register verwerking persoonsgegevens
 • Bij een intake wordt het privacybeleid mondelings toegelicht, verwezen naar het online register en toestemming gevraagd

Uw rechten

U kunt ten alle tijden gebruik maken van uw rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn:

 • Het recht om een klacht in te dienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens)
 • Het recht op verwijdering of wijzigen en of ontvangen van alle gegevens die geregistreerd staan
Top