Opdrachten & referenties

Dorothé Lamers ondersteunt bestuurlijke samenwerkingsprocessen. Dit doet ze primair in de rol van adviseur of procesbegeleider. Onpartijdig en onafhankelijk. Ze opereert op drie niveau’s: individueel (coaching bestuurders en toezichthouders), collectief (brede ondersteuning van teams aan de top) en tussen organisaties onderling (samenwerkingsverbanden en fusies).
Opdrachtgevers uit de maatschappelijke dienstverlening en langdurige zorg (ambulant en aanverwant), zakelijke dienstverlening (energiesector, accountancy, vastgoed & ruimtelijke ontwikkeling) en wooncoöperaties weten haar naar volle tevredenheid te vinden.

Executive coaching

Een bestuurder van een ouderenzorgorganisatie had behoefte aan klankborden en advies over een complex organisatievraagstuk. Zij wilde ontdekken hoe zij het beste haar natuurlijke kwaliteiten kon inzetten om effectief vorm te geven aan deze ingewikkelde casus.

"We zijn gestart met het inzichtelijk maken waar mijn natuurlijke talenten liggen. Op een professionele en uiterst prettige wijze word ik door Dorothé gespiegeld. Zij geeft mij handvatten om verder te kunnen. Mede hierdoor groei ik in mijn rol als bestuurder. Centraal staat hoe ik dicht bij mezelf kan blijven en mijn talenten maximaal kan benutten."

Bestuurder zorgorganisatie

Begeleiding teamevaluatie

Een Raad van Toezicht wilde komen tot een effectievere vorm van toezichthouden door met name de samenwerkingsrelatie met belangrijke stakeholders onder de loep nemen. Dit door naar hun toezichtvisie, hun onderlinge complementariteit en rolsverduidelijking te kijken en die waar mogelijk te verbeteren.

"De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht richtte zich op de vraag: hoe kunnen wij een effectiever en efficiënter team zijn en (daardoor) de samenwerkingsrelatie met onze bestuurders verbeteren? Deze vraag was het resultaat van belangrijk voorwerk door Dorothé. Zij voerde namelijk zorgvuldige en (direct al) inzichtgevende telefonische interviews met alle leden van de RvT en RvB.

Door haar respectvolle stijl creëert Dorothé een prettige sfeer in de groep, wat bevorderlijk is bij een toch best spannend item als de onderlinge samenwerkingsrelaties.

De evaluatiebijeenkomst leidde tot het goede gesprek en concrete antwoorden: zó willen we het en dít hebben we te doen! De evaluatie was een mooie mengeling van reflectie en actie. Met een stimulerend appèl op onze rol als toezichthouders.

Het team is echt een stap verder gekomen, met elkaar en samen met de bestuurders."

Voorzitter Raad van Toezicht

Strategische ontwikkeling

Een Raad van Bestuur van een zakelijke onderneming wilde zijn strategie aanscherpen en terugbrengen tot een compact en helder strategisch plan dat op een A4 past. Dit diende te gebeuren op basis van gemeenschappelijke waarden en met betrokkenheid van het volledige management. Daarnaast werd gevraagd de veranderkracht inzichtelijk te maken voor een succesvolle implementatie van het strategisch plan.

"In de aanscherping van het strategisch plan zijn we begonnen met het bepalen van onze gemeenschappelijke waarden. Waar staan we voor als organisatie, wat verbindt ons met onze klanten, welke waarden maken onze cultuur en worden daadwerkelijk als zodanig (h)erkend . Dorothé heeft het bestuur èn management onze gemeenschappelijke waarden laten ontdekken, doelgericht, kritisch spiegelend, in het belang van de organisatie. Dorothé is een aangenaam mens, ze geeft energie en het is prettig om met haar te sparren."

Raad van Bestuur zakelijke onderneming

Samenwerking tussen organisaties

Twee NGO’s oriënteerden zich op een intensievere samenwerking, mogelijk uitmondend in een fusie. Om te komen tot een heldere afweging en een zorgvuldig besluitvormingsproces, waarbij de betrokkenheid van alle belanghebbenden geborgd is, werd advies en procesbegeleiding gevraagd.

"Dorothé heeft ons uitstekend begeleid. Haar ervaring maakte het eenvoudig de totale agenda te bepalen en haar onpartijdige inzet bleef gericht op een kritische analyse. Daardoor konden we tot heldere conclusies komen, moeilijke zaken adresseren en werd het een succesvol besluit tot fusie."

Bestuurder NGO

Hoge kwaliteit, resultaatgericht

Heeft u behoefte aan een oriënterend gesprek over executive coaching, teamevaluatie, strategische ontwikkeling of intensievere samenwerking met andere organisaties?
Neem contact op
Top